Lĩnh vực kinh doanh

  1. Trang chủ
  2. Lĩnh vực kinh doanh

Thương mại dịch vụ

  • Kinh doanh thương mại cao su tự nhiên, cao su nhân tạo, nguyên liệu, hóa chất ngành công nghiệp cao su.
  • Kinh doanh, cho thuê máy móc.