Giới thiệu

  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Trong 5 năm tới Cao su Thanh Thanh hướng tới định vị bản thân là một doanh nghiệp năng động, cam kết nâng cao giá trị của ngành công nghiệp cao su Việt Nam.

 Sứ mệnh:

Trở thành đối tác đáng tin cậy, cam kết đem lại giá trị vượt trội cho các đối tác, khách hàng.