Giới thiệu

  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu

Nguồn nguyên liệu

Hiểu được tầm quan trọng và tình hình bảo vệ môi trường hiện nay, Thanh Thanh hướng tới sử dụng các loại nguyên liệu thân thiện, an toàn với hệ sinh thái, phù hợp với môi trường, luôn tạo môi trường Xanh- Sạch- Đẹp. 

  • Thu mua trong nước: Cao su thiên nhiên, các loại hóa chất, các vật tư bao bì đóng gói,vải, vật tư phụ trợ khác ...
  • Nhập khẩu: Nguyên liệu EVA, nhựa, vải các loại, các loại cao su tổng hợp như EPDM, NBR, CR, SBR, dầu, keo, hóa chất các loại….