Cao su kỹ thuật

  1. Trang chủ
  2. Cao su kỹ thuật
Cao su kỹ thuật
Cao su kỹ thuật

Nguyên liệu:

Độ cứng:

Khách hàng:

Cao su kỹ thuật
Cao su kỹ thuật

Nguyên liệu:

Độ cứng:

Khách hàng:

Cao su kỹ thuật
Cao su kỹ thuật

Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên, cao su nhân tạo

Độ cứng: 30 - 80 ShoreA

Khách hàng:

Cao su kỹ thuật
Cao su kỹ thuật

Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên

Độ cứng: 30 - 80 ShoreA

Khách hàng:

Compound cao su
Compound cao su

Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên, cao su nhân tạo

Độ cứng: 30 - 80 ShoreA

Khách hàng:

Cao su kỹ thuật
Cao su kỹ thuật

Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên

Độ cứng: 30 - 80 ShoreA

Khách hàng:

Cao su kỹ thuật
Cao su kỹ thuật

Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên

Độ cứng: 30 - 80 ShoreA

Khách hàng:

Cao su kỹ thuật
Cao su kỹ thuật

Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên

Độ cứng: 30 - 80 ShoreA

Khách hàng: