• Mon - Sat 8:00 - 6:30, Sunday - CLOSED

Tags

solar

KHỞI CÔNG DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ngày 29 tháng 02 năm 2024, sau thời gian tìm hiểu, công ty TNHH CAO SU KỸ THUẬT THANH THANH chính thức khởi công dự án điện năng lượng mặt trời nhằm mục đích bảo vệ môi trường và phục vụ sản xuất. Thanh Thanh đã triển khai dự án điện năng lượng mặt trời […]

Read more