• Mon - Sat 8:00 - 6:30, Sunday - CLOSED

Lịch nghỉ lễ Giải Phóng Miền Nam và Quốc Tế Lao Động 01 tháng 05

Thông báo

Lịch Nghỉ Lễ Tháng Giải Phóng Miền Nam và Quốc Tế Lao Động Năm 2023

Công ty cao su kỹ thuật Thanh Thanh – THARUCO xin thông báo về thời gian nghỉ lễ trong tháng 04 và tháng 05 năm 2023 để quý đối tác có thể thuận lợi trong việc liên hệ làm việc.

Nghỉ lễ 30 tháng 04 và 01 tháng 05 năm 2023:

Thời gian nghỉ từ ngày 28 tháng 04 đến hết ngày 01 tháng 05 năm 2023.

Thời gian làm việc trở lại vào ngày 02 tháng 05 năm 2023.

Mọi thông tin liên hệ với chúng tôi qua e-mail: thanhthanh@tharuco.com sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Mừng Xuân Quý Mão 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông báo

Lịch Nghỉ Lễ Tháng Giải Phóng Miền Nam và Quốc Tế Lao Động Năm 2023

Công ty cao su kỹ thuật Thanh Thanh – THARUCO xin thông báo về thời gian nghỉ lễ trong tháng 04 và tháng 05 năm 2023 để quý đối tác có thể thuận lợi trong việc liên hệ làm việc.

Nghỉ lễ 30 tháng 04 và 01 tháng 05 năm 2023:

Thời gian nghỉ từ ngày 28 tháng 04 đến hết ngày 01 tháng 05 năm 2023.

Thời gian làm việc trở lại vào ngày 02 tháng 05 năm 2023.

Mọi thông tin liên hệ với chúng tôi qua e-mail: thanhthanh@tharuco.com sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Mừng Xuân Quý Mão 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *