ngày 29 tháng 02 năm 2024, sau thời gian tìm hiểu, công ty TNHH CAO SU KỸ THUẬT THANH THANH chính thức khởi công dự án điện năng lượng mặt trời nhằm mục đích bảo vệ môi trường và phục vụ sản xuất.

Thanh Thanh đã triển khai dự án điện năng lượng mặt trời áp mái với đơn vị VNG, dự kiến công suất 953.61 KWP.

với sự tham dự của các cán bộ công ty TNHH CAO SU KỸ THUẬT THANH THANH và VNG. chúng tôi chính thức triển khai dự án điện năng lượng áp mái, với mục tiêu chính là bảo về môi trường, bên cạnh đó chúng tôi có thể hỗ trợ cho việc sản xuất và giảm chi phí để có thể tạo ra các giá trị và sản phẩm có giá trị cao nhưng hạn chế việc sử dụng năng lượng nhằm mục đích bảo vệ môi trường và trái đất.

THARUCO